Skip to content

Privacy Verklaring

Zorgerf Berkelland houdt zich aan de Privacyverklaring die is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’).

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de bewoner, medewerkers, familie en bezoekers van Zorgerf Berkelland en staat
daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het
verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy te waarborgen.

Wij verzamelen op verschillende plekken persoonsgegevens van geïnteresseerden. Zoals websitebezoekers, geïnteresseerden in wonen en/of dagbesteding, mantelzorgers, vrijwilligers en werkzoekenden, inschrijvingen bewoners en mensen die de dagbesteding bezoeken, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Zorgerf Berkelland wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens, versleuteling van data bij uitwisselen van gegevens, autorisatiestructuren en wachtwoordbeleid.

In deze privacyverklaring laat Stichting Zorgerf Berkelland zien op welke manier het dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en verwerken van gegevens?

Stichting Zorgerf Berkelland is verantwoordelijk voor een veilige verwerking en bewaring van persoonsgegevens. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun je contact opnemen met Haidy Jansen via telefoonnummer 06-29733622 en mailadres info@zorgerfberkelland.nl

Welke rechten heb je als er gegevens over je worden bewaard?

Inzage: U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens Zorgerf Berkelland.

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Zorgerf Berkelland laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Wissen van persoonsgegevens: U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Zorgerf Berkelland te laten verwijderen, tenzij Zorgerf Berkelland op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt Zorgerf Berkelland u een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Zorgerf Berkelland aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgerf Berkelland. Zorgerf Berkelland kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 06-29733622 of een e-mail te sturen naar info@zorgerfberkelland.nl . U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar waar u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgerf Berkelland (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring.

Worden uw gegevens aan anderen doorgegeven?

In principe worden uw gegevens niet aan anderen doorgegeven. Soms is dit echter noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen of een goede werkgever te zijn die zich houdt aan de arbeidswetten. Voor deze zaken geeft Zorgerf Berkelland wel gegevens aan een derde partij door. Voorbeelden hiervan zijn de leverancier van ons elektronisch cliëntendossier voor bewoners, en de salarisadministrateur voor medewerkers. Zorgerf Berkelland zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van Zorgerf Berkelland te verwerken.

Disclaimer

Stichting Zorgerf Berkelland is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder
dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de
website is daarvoor afdoende.

1.   Privacy gebruikers website, donatie en contactformulier

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Cookies

Als u onze website bezoekt wordt u gevraagd of u wel of geen cookies wilt accepteren. Stichting Zorgerf Berkelland maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer. Wel maakt Zorgerf Berkelland gebruik van Google Analytics, waardoor er wordt bijgehouden over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld en verwerkt. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Stichting Zorgerf Berkelland heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Zorgerf Berkelland heeft hier geen invloed op. Wij maken tevens gebruik van Google Gsuite met de Google drive. Deze werkt met de twee stap authenticatie. Hierdoor werken wij in een veilige omgeving en zijn privacy gegevens goed beveiligd.

Donatie

Stichting Zorgerf Berkelland is zeer dankbaar voor donaties, schenkingen en legaten. Dit kunt u doen d.m.v. eigen storting direct op ons bankrekeningnummer of d.m.v. de “Steun Ons” knop op de site. Deze handeling is volkomen veilig en gaat via ideal en Mollie payments.

Contactformulier

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Stichting Zorgerf Berkelland gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@zorgerfberkelland.nl . Stichting Zorgerf Berkelland verwerkt vervolgens uw naam, zoals door u opgegeven, uw e-mailadres, en aanvullende informatie die u hebt ingevoerd
in het contact formulier. Stichting Zorgerf Berkelland verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. We bewaren deze gegevens voor een periode van 12 maanden, tenzij u aangeeft dat de gegevens eerder mogen worden verwijderd, of wanneer we de gegevens verwerken voor bijvoorbeeld inschrijving op onze wachtlijst.

2.   Privacy van bewoners, bezoekers van de dagbesteding of vertegenwoordigers​

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u bewoner of bezoeker van de dagbesteding van Stichting Zorgerf Berkelland bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt:

Als u in de toekomst zou willen wonen op Zorgerf Berkelland of naar de dagbesteding zou willen;

 • Vragen wij uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens heeft Zorgerf Berkelland nodig om contact met u op te nemen.
 • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan Zorgerf Berkelland u bellen.
 • Als u extra informatie opgeeft, zoals uw specifieke interesse in dagactiviteiten of wonen, kan Zorgerf Berkelland u zo gericht mogelijk helpen.

Nadat u bewoner of bezoeker van de dagbesteding van Zorgerf Berkelland bent geworden

 • Verwerkt Zorgerf Berkelland uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres, burger service nummer en gegevens van uw eerste contactpersonen, om u gerichte zorg te kunnen bieden en de kosten voor de zorg ook te kunnen declareren bij de gemeente of het zorgkantoor.
 • Als u bewoner of deelnemer van de dagbesteding van Zorgerf Berkelland bent verzamelt Zorgerf Berkelland ten dienste van de zorgverlening ook dossiergegevens van u. De betrokken zorgverleners hebben toegang tot dit dossier om over de zorg te rapporteren en zaken te registreren, en om goed te weten wat voor u belangrijk is. Deze zorgverleners werken volgens het Beleid en Reglement Gegevensbescherming van Zorgerf Berkelland, dat is op te vragen bij Haidy of Bastiaan Jansen (bestuur). Zorgerf Berkelland werkt met een Elektronisch Patiënten dossier en heeft een verwerkersovereenkomst om de hierin opgeslagen gegevens veilig te bewaren. Het zorgdossier moet 15 jaar worden bewaard, tenzij u of uw vertegenwoordiger vraagt het eerder te vernietigen.

Algemeen

Als u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon van een bewoner of bezoeker van de dagbesteding van Zorgerf Berkelland bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt:

Als u als vertegenwoordiger of eerste contactpersoon wil optreden

 • Vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens heeft Zorgerf
  Berkelland nodig om contact met u op te nemen.
 • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan Zorgerf Berkelland u bellen.
 • Als u extra informatie opgeeft, zoals specifieke interesse in dagactiviteiten of wonen kan Zorgerf Berkelland u zo gericht mogelijk helpen.

Als u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon bent

 • verwerkt Zorgerf Berkelland uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om u als vertegenwoordiger of eerste contactpersoon zo goed als mogelijk op de hoogte houden over de persoon waar u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon van bent
 • Zo zullen we u bijvoorbeeld uitnodigen voor evenementen, informatieve bijeenkomsten, het online communicatieplatform en multidisciplinair overleg.
 • Zorgerf Berkelland verzamelt ten dienste van de zorgverlening ook dossiergegevens van de persoon waarvan u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon bent. De betrokken zorgverleners hebben toegang tot dit dossier om over de zorg te rapporteren en zaken te registreren, en om goed te weten wat voor de persoon die u vertegenwoordigt belangrijk is. Deze zorgverleners werken volgens het Beleid en Reglement Gegevensbescherming van Zorgerf Berkelland, dat is op te vragen bij Bastiaan of Haidy Jansen (bestuur). Zorgerf Berkelland werkt met een Elektronisch Patiëntendossier en heeft een verwerkersovereenkomst om de hierin opgeslagen gegevens veilig te bewaren. Het zorgdossier moet 15 jaar worden bewaard, tenzij u of uw vertegenwoordiger vraagt het eerder te vernietigen.

3.   Solliciteren, vrijwilliger of medewerker bij stichting zorgerf berkelland​

Als u solliciteert voor een baan of als vrijwilliger of bent u medewerker van Stichting Zorgerf Berkelland dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt:

 • Uw brief, c.v. en persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen. Als u bij ons werkzaam bent zullen deze gegevens na nieuwe toestemming worden gedeeld met collega’s.
 • We bewaren deze gegevens voor een periode van 12 maanden, tenzij u aangeeft dat de gegevens eerder mogen worden verwijderd en tenzij wij u graag willen bewaren in portefeuille zodra er op een later moment wel een geschikte plek voor u is binnen Stichting
  Zorgerf Berkelland. Wilt u dit niet, dan kunt u een bericht doen naar email info@zorgerfberkelland.nl of bellen naar Haidy Jansen 06-29733622

4.   Interne procedure​

Naast deze privacy verklaring behoort een interne procedure verklaring m.b.t. de interne werkwijze rondom het verwerkingsregister, beoordeling van risico’s, registratie van beveiligingsincidenten en datalekken. Wilt u inzage hierin dan kunt u contact opnemen.

 

Enschede, 10 maart 2019