Skip to content

Over Zorgerf Berkelland

Mijn verhaal en missie

“Samen gaan we genieten van de groene omgeving,
het kleinvee en de tuin
Bij ons kunnen mensen met dementie de wind
door de haren blijven voelen.
Liefdevolle zorg op het platteland,
waar we samen geluksmomentjes koesteren!”

Warme groet,
Haidy Jansen- Oude Luttikhuis

Mantelzorger word je vanzelf als het gaat om iemand die je heel dierbaar is. Voor mijn moeder en mij werd het een zeer intensieve en emotionele zware taak. Ik heb haar zien veranderen van een vitale, vrolijke, actieve en betrokken moeder naar een afhankelijke, hulpbehoevende moeder. Haar vrienden en kennissenkring werd kleiner, doordat men niet goed weet hoe hiermee om te gaan. De zoektocht naar een passende woonplek waar tevens 24-uurs zorg aanwezig is, was een moeilijke opgave. Als je kijkt naar het aanbod nu, 24 uurs zorg voor mensen met dementie, zie je dat deze binnen de gemeente Berkelland is gevestigd in de grote dorpskernen, veelal hoogbouw en gesloten afdelingen. Ik heb alle verpleegafdelingen in de omgeving van Berkelland gezien maar helaas was er niet één die ècht aansloot bij de levenswijze die haar zo bekend was. Ze is opgegroeid op het platteland en was haar vrijheid gewend. Waar de deur werd gesloten wilde zij juist naar buiten. Ik voelde me zo machteloos. Er zijn ook wachtlijsten en in de komende jaren zal de vergrijzing alleen maar toenemen, alsmede de vraag naar wonen met zorg. Mijn moeder werd de aanleiding van mijn missie.

Ik, Haidy Jansen – Oude Luttikhuis, heb een missie; Het realiseren van een woon-/zorgvoorziening voor mensen met dementie op het platteland in de gemeente Berkelland. Om mensen een keuze te geven en wachtlijsten te verkorten. Maar ook omdat het er niet is. En dàt is een groot gemis in 1 van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland.

“ Van 2016 tot 2046 zal de vraag naar woon- zorg plaatsen nog verder toenemen van 220 naar 565. Dit is het gevolg van de groei van het aantal 85+ers, deze verdrievoudigt in Berkelland tussen nu en 2046.”
(Bron Monitor wonen en zorg provincie Gelderland 2016)

Met het oog op die vergrijzing en mijn ideële doel is het nu tijd voor het realiseren van mijn missie. Ik kom op voor deze groep kwetsbare mensen maar juist ook hun mantelzorgers. Kijkend door hun ogen, wil je niets liever dan een fijne leefomgeving van je dierbare waar de juiste zorg is en passende activiteiten. Zodat je zelf ook weer tot rust kunt komen, tijd voor je gezin, je werk weer kunt oppakken en zoals vanouds op visite kunt gaan zonder direct geconfronteerd te worden met zorg gerelateerde informatie. Waar ruimte is voor het gevoel, beleving en vrijheid.

Ik heb in de afgelopen jaren hele mooie voorzieningen bezocht en een netwerk gebouwd van professionals en ervaringsdeskundigen op het gebied van woon-/zorgvoorzieningen voor mensen met dementie. Van alle mooie voorbeelden die ik heb gezien, verbeterpunten die ik heb gehoord, heb ik de beste eigenschappen samengevoegd en een ideaalbeeld gevormd.

Het vinden van de perfectie locatie is soms als “zoeken naar een speld in een hooiberg”. De vele wetten en regelgeving vanuit gemeente en provincie, eisen
van de investeerders en de belangrijke stem van omwonenden en toekomstige bewoners, betekent een enorme zoektocht. Het is een proces van lange adem.
Mocht u een locatie weten die vrij komt en past bij de visie van het Zorgerf, een boerderij in een plattelandse omgeving waarbij er geen directe geuroverlast is
van naastliggende boerderijen, het perceel goed bereikbaar is en de verkoper het initiatief van Haidy omarmt, neem dan contact met haar op. De koffie staat altijd klaar bij een goed gesprek.

Stichting Zorgerf Berkelland

Haidy Jansen – Oude Luttikhuis is de initiatiefnemer en het bestuur van Stichting Zorgerf Berkelland. Ze is getrouwd en hebben 3 kinderen. Haidy is opgegroeid op de boerderij op de grens van Neede/Rietmolen. Haarouders zijn ook beide opgegroeid op het platteland van Twente en de Achterhoek.

“De RVT wil niets liever dan het gemis in Berkelland van een woon-/zorgvoorziening op het platteland, zelf gaan invullen. Voor deze kwetsbare doelgroep èn hun mantelzorgers. ”

Het doel van de Stichting: Het als maatschappelijke onderneming doormiddel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van client gerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit voor mensen met dementie. De Stichting wil de kwaliteit van leven en welzijn verbeteren d.m.v. het werven van fondsen, donaties, schenkingen en legaten waardoor er meer gelden zijn om specifieke wensen van bewoners en andere betrokkenen op het zorg erf te vervullen.

Een Stichting is niet winstgevend waardoor alle donaties direct ten goedkomen aan de bewoners en bezoekers van Zorgerf Berkelland en hiermee verschillende projecten gerealiseerd kunnen worden. Alle opbrengsten(schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Stichting Zorgerf Berkelland heeft een ANBI status aangevraagd. Bij toekenning hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen en mag u uw gift aftrekken van de belasting.

Het bestuur ontvangt geen beloning, noch een (bovenmatige)onkostenvergoeding voor hun diensten.

Het beloningsbeleid personeel gaat volgens het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V). Vrijwilligers ontvangen een beloning voor hun diensten.

De Stichting zal de Gouvernance code Zorg 2017, zoals deze van tijd tot tijd luidt, toepassen.

Visie:

" Zorgerf Berkelland, landelijk wonen, dagbesteding en liefdevolle zorg"

Op Zorgerf Berkelland is er aandacht voor elkaar, heerst een gevoel van jezelf kunnen zijn, is er bewegingsruimte, een groene omgeving en frisse lucht. Huislijkheid, aandacht, lekker eten, muziek, beweging en regelmatig een wandeling door de tuin of naar de dieren op het erf. We willen voortdurend blijven kijken naar kwaliteit van leven en waardigheid, naar wat men nog wėl kan. Niet de dementie maar de mens en het welbevinden staat voorop!
De aangeboden activiteiten staan in het teken van het gewone leven zoals de voorbereiding van het eten, er wordt gekookt en gebakken, de krant gelezen en datgene dat een bewoner als hobby heeft zo lang mogelijk kunnen blijven doen. Wij stimuleren mensen om zoveel mogelijk zelf te doen. Mensen met dementie zijn nog steeds gewoon mensen met gevoelens, behoeften en gewoonten zoals we deze allemaal hebben. Ben je gewend om uit te slapen, veel buiten te zijn of heb je het liefst een zacht gekookt ei? Dan houden we daar rekening mee. Bij ons kun je de wind door de haren blijven voelen!

Zorgerf Berkelland wil niets liever dan een plek zijn waar men in een levendige, sociale omgeving een zo gewoon mogelijk leven kan voortzetten na de diagnose dementie, waar men gezien, gehoord en gekend wordt. Een natuurlijk beschermde omgeving die geborgenheid en veiligheid biedt. In een plattelandse omgeving die uitnodigt, prikkelt en je laat (be)leven. Waar kwaliteit van zorg zeer belangrijk is maar kwaliteit van leven voorop staat.

                                                                          Ons motto is “Iedereen elke dag plezier”

Want plezier verbindt, geeft energie, zet ons in beweging en plezier doet delen. Laten we samen er nog nog het beste van maken.

Vanuit mijn eigen ervaring, alle mooie voorbeelden die ik heb gezien, verbeterpunten die ik heb gehoord en de onderbouwing vanuit de wetenschap, heb ik de beste eigenschappen samengevoegd en een ideaalbeeld gevormd. Dit vind je terug in de 3 belangrijkste pijlers van Zorgerf Berkelland:

                                       “Natuurlijk in beweging”, Aandacht voor elkaar”, Wonen in een groene omgeving”

Daarnaast werken wij al vanaf de initiatieffase samen met Universiteit Maastricht. Bram de Boer, Postdoctoral researcher (Department of Health Services Research – Focusing on Value-based Care and Ageing) en Hilde Verbeek, Associate Professor (Scientific Director Living Lab in Ageing and Longterm Care) zijn nauw betrokken.  Samen werken wij al aan de tekentafel aan de meest ideale woon-/zorgvoorziening voor mensen met dementie. Het streven is om aansluitend verder onderzoek te doen naar het welbevinden van de bewoners en bezoekers bij de dagbesteding op ons zorgerf.

Gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland heeft ca. 44.000 inwoners en ligt in het noord – oosten van de streek Achterhoek. In 2005 is deze gemeente ontstaan door samenvoeging van de stad Borculo, de kerndorpen Ruurlo, Eibergen, Neede en de kleine kernen Geesteren, Gelselaar, Beltrum, Noordijk, Rietmolen, Haarlo en Rekken. In totaal heeft de gemeente Berkelland 1 stad, 10 dorpen en 35 buurtschappen en behoort zij tot 1 van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Er is hier een prachtig coulisselandschap en de natuur in en rondom Berkelland is prachtig. Het is een mooie landelijke omgeving waar de rivieren de Berkel en de Slinge samen met vele beken doorheen stromen.